Podróż do granic wszechświata – recenzja

Przewodnik Gribbinów w większości napisany został językiem zrozumiałym nawet dla zupełnych laików.